>

Τα Σημαντικα μας

  • Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο Προεδρικό Διάταγμα Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου....
  • ...απέστειλε το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις σχολικές μονάδες. Ειδικότερα οι διευκρινίσεις έχουν ως εξής....
  • Οι οδηγίες που δίνονται για έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, διευκρινίζουν ότι ....
  • Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας μας δίνει μερικές πολύ κατατοπιστικές πληροφορίες. Για τις καταλήψεις ισχύει....
  • Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό σε σχολικές μονάδες Π.Ε προβλέπεται στις....

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ανοίγει τις πόρτες του στους μαθητές!


Τα Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) αξιοποιώντας τη μακρόχρονη ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία τους ανταποκρίνονται στα σύγχρονα επιστημονικά αιτήματα των νέων, διευρύνοντας το πεδίο των επιστημονικών τους αναζητήσεων. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνουν τη δράση «Ερευνητικές Περιηγήσεις».
Η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ και να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές, τα εργαστήρια και την ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε αυτά. Οι επισκέψεις οργανώνονται με στόχο τη διερευνητική μάθηση των μαθητών στους χώρους που καλλιεργείται η έρευνα, τη γνωριμία με το επάγγελμα και τον χώρο εργασίας του ερευνητή, τα εργαλεία της έρευνάς του και την παρακολούθηση πειραμάτων εν εξελίξει. Πέρα από την προφανή συμβολή σε θέματα
διεύρυνσης της γνώσης και επαγγελματικού προσανατολισμού, η δράση αποσκοπεί στην προβολή της ελεύθερης κριτικής σκέψης ως θετικό πρότυπο αντίληψης της πραγματικότητας.

Τα Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της δράσεις είναι:

– Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
– Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
– Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας
– Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες εβδομάδες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ωστόσο, κατόπιν συνεννόησης με τον κάθε φορέα θα είναι εφικτή η πραγματοποίηση επίσκεψης και σε άλλες ημερομηνίες. Οι προτεινόμενες εβδομάδες για το σχολικό έτος Σεπτέμβριος 2016 – Μάιος 2017 είναι:

7-11 Νοεμβρίου 2016
6-10 Φεβρουαρίου 2017
3-7 Απριλίου 2017


Ενδεικτικά, το πρόγραμμα των επισκέψεων έχει την παρακάτω δομή:

– Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία του ΕΙΕ και του Ινστιτούτου το οποίο έχει επιλεγεί από το σχολείο
– Εισαγωγή στην επιστημονική μέθοδο και έρευνα. Δημιουργία κατάλληλων ερεθισμάτων για την προετοιμασία των μαθητών
– Σύνδεση των γνώσεων των μαθητών με τα πεδία της έρευνας που αφορούν την επίσκεψη
– Επίσκεψη στους εργαστηριακούς χώρους και τις βιβλιοθήκες
– Συζήτηση – κλείσιμο

Το ακριβές πρόγραμμα και οι εισηγήσεις θα προσαρμόζονται κάθε φορά στο επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητών (Α’, Β’, Γ’ Λυκείου / Θετική ή Θεωρητική Κατεύθυνση). Κάθε επίσκεψη αφορά σε ένα σχολικό τμήμα (<30 άτομα) και η συνολική διάρκειά της είναι δύο έως τρεις ώρες ανά Ινστιτούτο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές συνοδεύονται από τους καθηγητές τους.

Η δράση αφορά σε όλα τα σχολεία της χώρας και η επιλογή θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης οι μαθητές θα είναι σε θέση:
– να αντιληφθούν πώς κατακτάται και τεκμηριώνεται η γνώση μέσω της ερευνητικής διαδικασίας και της κριτικής σκέψης,
– να αντιληφθούν την ροή της έρευνας (μελέτη της προϋπάρχουσας γνώσης, δημιουργία ερωτημάτων, πείραμα, ερμηνεία, παραγωγή-αξιοποίηση της νέας επιστημονικής γνώσης),
– να έχουν σαφέστερη εικόνα για την εργασία ενός ερευνητή στον χώρο των θετικών ή των ανθρωπιστικών επιστημών,
– να γνωρίσουν τον χώρο ενός εργαστηρίου και να κατανοήσουν τις διαφορές των υποδομών μεταξύ των διαφόρων επιστημών,
– να αναγνωρίσουν ερευνητικά εργαλεία,
– να κατανοήσουν καλύτερα το πεδίο εφαρμογής εννοιών και θεωριών που μαθαίνουν στο σχολείο,
– να διαπιστώσουν την ανάγκη της διεπιστημονικής συνεργασίας για την επίλυση μεγάλων και σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων,
– να προετοιμαστούν για τη μετάβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με αφορμή τα ερεθίσματα που θα λάβουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ακολουθεί συζήτηση που θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την επιστημονική έρευνα ως τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η επιστήμη. Με τη συζήτηση αναδεικνύεται, επίσης, η αξία νέων παρατηρήσεων, η σύγκρισή τους με τις προβλέψεις, η οργάνωσή τους σε νέες έννοιες, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας με επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο αλλά και επικοινωνίας με το ευρύ κοινό.


Διαδικασία συμμετοχής
Η δήλωση συμμετοχής στις «Ερευνητικές Περιηγήσεις» μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της online φόρμας (κάντε κλικ εδώ)

Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής είναι:
Για την εβδομάδα 7-11/11/2016: μέχρι 17/10/2016
Για την εβδομάδα 6-10/02/2017: μέχρι 16/01/2017
Για την εβδομάδα 3-7/04/2017: μέχρι 13/03/2017

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο ερευνών, το οποίο απαρτίζεται σήμερα από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών, και την Υπηρεσία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης»(ΕΚΤ).

ΕΙΕ-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα,
Τηλ : 2107273700, E-mail: eie@eie.gr

Το άρθρο δημοσιεύεται στη σελίδα tetartopress.gr

Eπικοινωνια

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *